BYĆ BLISKO CZYLI JAK?

Zastanawiacie się czasem jak to jest Być Blisko? My nieustannie 😉

Zapraszamy do obejrzenia naszego PROMO,  w którym wraz z Przyjaciółmi Fundacji szukaliśmy na to pytanie odpowiedzi.

Spot powstał w ramach realizowanej przez nas w okresie 1.09.-10.12.2017 inicjatywy „Być Blisko czyli jak?”

Inicjatywa została realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

Fundacja Być Blisko – Czyli Jak? from Rałowski.pl | FOTO & WIDEO | on Vimeo.

Nasza Misja

Pragniemy BYĆ BLISKO podejmując działania w służbie społeczności lokalnej; małżeństwu, rodzinie, dzieciom i młodzieży, seniorom – inspirować do odkrywania talentów i życia z pasją aby stawać się Solą Ziemi, zmianą w swoim otoczeniu.